سمعک های رسیور داخل کانال Emerald

این سمعک ها مستقیما در داخل کانال گوش قرار میگیرد و سطح بالایی از تقویت صدا را با بدنه کوچک سمعک امکان پذیر میسازد. این سمعک به اندازه ای کوچک است که به طور کامل در پشت گوش شما پنهان می شود. این سمعک همچنین قابل سفارش با رنگهای بژ و نقره ای و مشکی میباشد .
سمعک های Emerald XS راه کار شنوایی به صورت پنهان است. این سمعک دارای اندازه کوچک و طراحی ظریف میباشد. همچنین به منظور تنظیمات دستی مجهز به دکمه فشاری است .این سمعک در حالی که بیشترین سطح راحتی شنوایی و راحتی قرارگیری را به همراه دارد سمعکی کاملا پنهان است .
سمعک Emerald Sتعادلی ایده آل از عملکرد و نا پیدایی است. سمعکی کوچک در عین حال دارای قابلیت اتصال به صورت بی سیم ،تلکویل و رسیور خارجی است که تا 75 دسی بل بهره فراهم می آورد. بنابراین فناوری پیشرفته به راحتی میتواند در یک مجموعه کوچک قرار گیرد