سمعک های داخل گوشی Sterling

تجربه شنوایی پنهان

ساخته شده متناسب با آناتومی گوش و میزان افت شنوایی شما ، کاملا پنهان ، امکان کنترل سمعک به کمک اپلیکیشن و ریموت .
کارشناسان فناوری بسیار ماهر ما این سمعک ها را برای شنوایی راحت و بدون دردسر و برای پوشش دهی افت های مختلف شنوایی با طیف کاملی از امکانات ساخته اند
موجود در سه مدل با طراحی ارگونومیک برای قرارگیری آسان:
داخل گوشی
داخل مجرای گوش
کاملا داخل مجرای گوش
موجود در رده های 30/20/10