سمعکهای پشت گوشی JOY

BTE Joy ™ S

سمعکی شیک با قیمتی مناسب است . این سمعک پشت گوشی قابل استفاده با باتری 312 میباشد ضمن اینکه دکمه فشاری بر روی این سمعک ها امکان کنترل سمعک توسط کاربر را فراهم میکند .
شما از طیف وسیعی از ویژگی ها در چهار سطح عملکرد، از جمله میکروفون جهت دار و گزینه های کنترل کاربر انعطاف پذیر قدردانی خواهید کرد. این سمعک در سطوح امکاناتی 40/30/20/10 موجود میباشد
BTE Joy ™ M

این سمعک برای کاربرانی با افت شنوایی عمیق است که با تقویت سطح بالایی از صدا ،عملکرد بهینه ای را ارایه می دهد. با بدنه ای مقاوم و از طریق کلید گهواره ای امکان کنترل میزان بلندی صدا و تغییر برنامه در هر محیط شنوایی را فراهم می کند .
این سمعک در سطوح امکاناتی 30/20/10موجود میباشدBTE Joy ™ P

این سمعک دارای بدنه ای مقاوم است و از طریق کلید گهواره ای امکان کنترل میزان بلندی صدا و تغییر برنامه در هر محیط شنوایی را فراهم میکند . این سمعک ها برای کار برانی با افت شنوایی عمیق است که با تقویت سطح بالایی از صدا عملکرد بهینه ای را ارائه می دهد. با امکان کنترل یکپارچه در این سمعک ها (کلید گهواره ای و دکمه فشاری) کاربران میتوانند به صورت دستی برنامه شنوایی و میزان بلندی صدا را کنترل کنند
این سمعک در سطوح امکاناتی 30/20/10موجود میباشد

BTE Joy ™ HP

سمعک های HP برای کاربرانی طراحی شده که خواستار صدایی رسا، پر قدرت همراه با طراحی مدرن هستند
این سمعک در سطوح امکاناتی 20/10موجود میباشد